WELKOM OP DE SITE VAN DE STICHTING ERFGOED OP WEG


over de stichting Erfgoed op Weg:

De afgelopen ruim honderd jaar zijn motorvoertuigen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons land. Aanvankelijk ging het vooral om personenauto's en motorfietsen, later kwamen daar autobussen en vrachtauto's bij.

De aantallen motorvoertuigen waren aanvankelijk nog klein en namen nog niet zo sterk toe, maar vanaf het begin leidde de aanwezigheid van motorvoertuigen tot nieuwe voorzieningen.

Denk daarbij aan:

  • benzinestations
  • garages en fabrieken
  • wegen, viaducten en tunnels
  • wegwijzers, bushokjes en praatpalen
  • parkeerplaatsen en parkeergarages
  • wegrestaurants en wegenwachtkantoren
Daarnaast verschenen ook zaken die niet noodzakelijk waren voor het wegverkeer maar er wel mee samenhingen:
  • muurreclames voor auto's en autobedrijven
  • auto's in beeldhouwwerken en andere decoratie
  • circuits voor auto- en motorsport
  • drive-inwoningen en chauffeurswoningen
Nog altijd is de aandacht voor al dit ''erfgoed'' in ons land, en ook elders in Europa, gering. Wel werd de afgelopen jaren af en toe een oud benzinestation van de ondergang gered maar dat was het dan wel zo ongeveer.

In 2008 werd de Werkgroep Motorvoertuig-gerelateerd Erfgoed opgezet, op initiatief van de Conam en de FIEN. Toen al was veel erfgoed ten onder gegaan. Dat is niet altijd eeuwig zonde maar in sommige gevallen wel. Soms is bijvoorbeeld herbestemming mogelijk. Maar dan moeten we wel weten welke panden en andere objecten het waard zijn om behouden te worden. Wat is historisch gezien waardevol of karakteristiek voor ons land? Wat is er eigenlijk nog over aan oude benzinestations, wegwijzers en chauffeurswoningen?

Dit soort vragen wil de stichting Erfgoed op Weg, voortgekomen uit de Werkgroep, graag beantwoorden. Door verder te gaan met inventariseren, documentatie in kaart brengen, objecten op te sporen en te beschrijven. Maar ook door aandacht voor dit erfgoed te vragen en het meer bekendheid te geven.

Op deze website kunt u zoeken en bladeren in onze database. Ook kunt u ons informatie geven en foto's uploaden.

Zoek een erfgoedobject

[lijst]
[lijst]